Allt Tidskrifter Databaser

Är det något du undrar eller vill fråga biblioteket om? Chatta, skriv en fråga eller ring biblioteket.

Skriver du din uppsats eller annat längre arbete och behöver hjälp med informationssökning? 

Här kan du lämna inköpsförslag till biblioteket. Om du reserverar boken hamnar du först i kö om den köps in.