Tidigare vinnare

Här finns tidigare års vinnarbidrag i vår uppsatstävling.

2022

Lillemor Bäcke och Miriam Skoog med uppsatsen:
Livslångt lärande genom livslång vägledning. Öppnas i nytt fönster.

Anders Pettersson och Blerta Osmani med uppsatsen:
Strategier vid kompetensbrist. Öppnas i nytt fönster.

2021

Erika Lindmark med uppsatsen:
Värdeskapande kompetensutveckling för en lärande organisation – En kvalitativ fallstudie inom ett statligt ägt företag.

Thor Pleijel med uppsatsen:
Lärande i mötet med John Holland – En intervjustudie om intresseinventering som kompetensutveckling.

2020

Johannes L. Geiser med uppsatsen: 
How do UX professionals apply UX methods and practice lifelong learning?

Mina Aharbil Persson och Lina Banyameen med uppsatsen: 
Modersmålets roll i andraspråksinlärning - En kvalitativ studie om åtta SFI-elevers perspektiv.

2019

Alena Seredko med uppsatsen:
Moving Between Levels of Engagement with Interactive Digital Exhibits – Case-study: Human Nature Exhibition at the 
Museum of World Culture

Christina Overå med uppsatsen:
Spänningen mellan samverkan och konkurrens – En studie om förutsättningarna för utveckling av kommunikation och ömsesidigt lärande.

2018

Therese Winqwist med uppsatsen:
"Den digitala folkhögskolan? En kvalitativ studie av rektorers tolkning av digitalisering i relation till folkhögskolans uppdrag". Pdf, 611 kB, öppnas i nytt fönster.

Johanna Boberg och Matilda Martinsson med uppsatsen:
"Det gränslösa arbetslivets villkor. En blandstudie om hur tjänstemän i en global organisation upplever och hanterar flexibla arbetsvillkor". Pdf, 361.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2017

André Hedberg och Marcus Kullman med uppsatsen:
"Is Everyone On Board? An Exploratory Study About Individual Sustainability-Oriented Knowledge in Swedish Corporate Boards of Directors". Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Annie Sundling med uppsatsen:
"Sverige vs. Danmark – En komparativ studie av läroplanerna med fokus på modersmålsämnenas skrivningar om skönlitteratur och läsning". Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2016

Juliette Ramberg de Ruyter med uppsatsen:
"Den avgörande kreativiteten – Internationella och svenska tendenser, aspekter, paradoxer och framåtblickande perspektiv i relation till kreativitet och utbildningslogiker i det senmoderna samhället." Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Axel Hederstedt med uppsatsen:
"Relationellt arbete lärare-elev. En systematisk litteraturstudie om betydelsen av en god lärare-elev relation." Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

2015

Amanda Norder och Catarina Drott med uppsatsen:
"Knowledge and networks – A field study." Pdf, 888 kB, öppnas i nytt fönster.

Maria Malgeryd med uppsatsen:
"Kompetens att kartlägga kompetens. Om studie- och yrkesvägledares arbete med validering." Pdf, 664.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2014

Sivan Bapir och Kajany Varatharajah med uppsatsen:
"Leading learning: A managerial perspective on promoting team learning in a software development company." Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Johanna Petrén och Linnea Stenberg med uppsatsen:
"Strategier som främjar elevers lärande – en studie om hur matematiklärare kan uppfatta studieteknik." Pdf, 695 kB, öppnas i nytt fönster.

2013

Charlotte Arkenback med uppsatsen:
"Grupphandledning i matematik. Dialogen - en väg att utveckla vuxnas matematikkompetenser." Pdf, 760.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Nathalie Thalberg Pedersen och Linda Staflund med uppsatsen:
"Innovating in the 'dream factory': Social change through mindset-change. Evidence from Kerala, India." Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

2012

Helena Colliander med uppsatsen:
"Relations, methods and motivation – a case study of the professional competence of literacy trainers in Sudan." Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Maria Lundqvist med uppsatsen:
"Utbildning och hälsa – en studie om humankapitalets effekter på länders ekonomiska tillväxt." Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Läs mer om vår uppsatstävling

2019-03-19