Yrkeshögskolan

Tanken med yrkeshögskolans utbildningar är att de ska svara mot ett behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner när behovet på arbetsmarknaden förändras.

Utbildningar på yrkeshögskolan anordnas av många skilda aktörer på många platser i landet. Det finns både offentliga och privata utbildningsanordnare, till exempel högskolor och företag.

Utbildningar på ett års heltidsstudier (minst 200 poäng) på yrkeshögskolan leder till yrkeshögskoleexamen. Dessutom finns en kvalificerad yrkeshögskoleexamen för dem som läst under två år (minst 400 poäng).

Den sista december 2013 upphörde KY (Kvalificerad Yrkesutbildning) som utbildningsform och ersattes av Yrkeshögskoleutbildning (YH).

Läs mer om Yrkeshögskolan här.

Sidan uppdaterad 2018-08-20