2015

Pettersson, Katarina & Heldt-Cassel, Susanna. (2015). Kvinnors företagande inom lantgårdsbaserad turism – Genus i förändring på svenska landsbygder? Nordregio Policy Brief 2015:2, Stockholm: Nordregio.

2013

Pettersson, Katarina. (2013). Gender Equality for Regional Growth. Nordregio News.

Pettersson, Katarina. (2013). Inequalities Risk Hampering Economic Development. Nordregio News, 3-7.