Utöver Encell finns Sverige följande nationella kompetenscentrum, som har i uppdrag att utveckla olika ämnesområden:

Centrum för tekniken i skolan, CETIS

CEITS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.är ett nationellt resurscentrum vars huvuduppgift, tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade är att stimulera och utveckla teknikundervisningen. Centrat finns vid Linköpings universitet.

Kemilärarnas resurscentrum, KRC

KRC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.stödjer kemilärare i grund- och gymnasieskolan med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning. Centrat finns vid Stockholms universitet.

Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM

NCM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.inrättades på uppdrag av regeringen 1999. Centrats uppgift är att stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet. Centrat finns vid Göteborgs universitet och samverkar med Chalmers.

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, NCS

NCS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.har i uppdrag att stimulera huvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling i kommunerna. Centrat drivs av Skolverket.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Stockholms universitet är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum på uppdrag av regeringen. Centrats ansvarsområde är svenska som andraspråk, inklusive sfi (svenskundervisning för invandrare), och omfattar all verksamhet från förskola till vuxenutbildning.

Nationellt resurscentrum för biologiundervisning

Nationellt resurscentrum för biologiundervisning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har som mål att bidra till att lärare i förskola, skola och vuxenutbildning får en höjd kompetens och ökat intresse för biologi och bioteknik. Centrumet finns vid Uppsala universitet.

Nationellt resurscentrum för fysik, NRCF

NRCF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.har som huvuduppgift att samordna, stödja, utveckla och genomföra insatser som främjar svensk fysikundervisning på alla nivåer. Centrat finns vid Lunds universitet.