Studieförbund

Idag finns det tio studieförbund i Sverige som arrangerar studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildnings-verksamhet. Studieförbunden har tydliga profiler och inriktningar och har utvecklats ur olika delar av samhället. De studieförbund som finns idag är:

Arbetarnas bildningsförbund, ABF

ABF består av 59 medlemsorganisationer och 54 organisationer med
samarbetsavtal. ABF är partipolitiskt obundet, men deras värderingar
sammanfaller med arbetarrörelsens. Grundarna är Socialdemokraterna, LO
och Konsumentkooperationen.
Besök ABF här.

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på flera håll i landet. Studieverksamheten har utvecklats i nära samarbete med universiteten och utgår från ett vetenskapligt förhållningssätt. Folkuniversitetet vänder sig till en bred allmänhet med idén om att kunskap och skapande ger människor förutsättningar för ett rikare liv.
Besök Folkuniversitetet här.

Ibn Rushd

Ibn Rushd är ett studieförbund, vars vision är att islam ska vara en självklar del av Sverige. Ibn Rushd vill stärka muslimer i Sverige och att ge ickemuslimer mer kunskap om islam. Ibn Rushd arbetar med folkbildning i form av studiecirklar och kulturarrangemang tillsammans med sina medlemsorganisationer. Ibn Rushd arbetar med majoriteten av de muslimska föreningarna i Sverige.
Besök Ibn Rushd här.

Kulturens

Kulturens är Sveriges nyaste studieförbund och startade i juli 2010. Kulturens finns över hela landet och arbetar för att förbättra villkoren för Sveriges alla kulturutövare - inte minst inom den ideella sektorn. De anordnar olika kulturarrangemang och studiecirklar och satsar stort på ledar- och kompetensutveckling.
Besök Kulturens här.

Medborgarskolan

Medborgarskolan finns över hela landet med en verksamhet som är öppen för alla. Medborgarskolans är ett studieförbund med humanistisk värdegrund och har som ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang.
Besök Medborgarskolan här.

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, är landets äldsta studieförbund med 120 års erfarenhet av folkbildning. NBV vill verka för ett demokratiskt samhälle, fred och solidaritet mellan folken, gemenskap mellan människor, ett aktivt kulturliv och en helnykter livsstil. NBV genomför ett långsiktigt bildningsprogram kring globala framtidsfrågor i samarbete med Utbildningsradion.
Besök NBV här.

Sensus

Sensus är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. Sensus har ett brett utbud av studiecirklar och utbildningar och verksamheten innehåller aktiviteter som dans, ledarutveckling och yrkeslutbildningar.
Besök Sensus här.

Studiefrämjandet

Studiefrämjandet har en verksamhet som är öppen för alla. Verksamheten har en särskild inriktning mot ökad kunskap och medvetenhet om djur, natur, miljö och kultur. Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund och erbjuder studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar över hela landet.
Besök Studiefrämjandet här.

Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda hette tidigare Frikyrkliga Studieförbundet. Bilda vill skapa frizoner där olika perspektiv kan mötas och livstolkning i vid mening är förbundets profil. Förbundet erbjuder bildnings- och kulturverksamhet i olika former.
Besök Studieförbundet Bilda här.

Studieförbundet Vuxenskolan, SV

SV erbjuder genom studiecirklar, kulturarrangemang, föreläsningar och annan pedagogisk verksamhet viktiga mötesplatser, där man kan träffas, umgås, diskutera, få nya impulser och inte minst söka nya kunskaper och ny kompetens. SV arbetar främst inom ämnesområdena social ekonomi, levande kultur och hållbar utveckling.
Besök SV här.

Sidan uppdaterad 2018-08-20