Uppsatstävling

Encell - nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande —firar i år 10-års jubileum. I samband med detta kommer en del nya aktiviteter att startas. En av dem är en uppsatstävling för studenter på universitet och högskolor.

Encell strävar efter att vara det självklara valet för den som vill hålla sig uppdaterad om det livslånga lärandet. Verksamheten kretsar kring forskning och kunskapsspridning. Målgruppen är personer som arbetar med utbildning av vuxna. Nu tar Encell nya grepp för att öka aktiviteterna för kunskapsspridningen.

- I samband med vårt tioårsjubileum har vi inrättat en uppsatstävling för att uppmuntra studenter att utforska och bidra till utvecklingen av förståelsen kring det livslånga lärandet, säger Cecilia Bjursell, centrumledare för Encell.

De två bästa uppsatserna får vardera ett stipendium på 10 000 kr. Encell söker dessutom företag som är intresserade av att sponsra ytterligare uppsatspriser. Det livslånga lärandet är viktigt både för samhället, organisationer och invididen och vi vet alldeles för lite om detta. Därför är det viktigt att studenter ägnar tid åt att fördjupa sin egen och andras kunskap om det livslånga lärandet.

- Företag står idag inför olika typer av utmaningar i kunskapssamhället så som kompetensförsörjning, överföring av kunskap mellan generationer och organisering av lärande i arbetslivet. Vi välkomnar företag att ta kontakt med oss i dessa frågor och de får gärna sponsra ytterligare uppsatspriser på specifika områden, säger Bjursell.

Andra aktiviteter som kommer att startas under året är att använda video i större utsträckning för att sprida forskningsresultat. Syftet är att sprida forskningsbaserad kunskap till det omgivande samhället.

- Encell har ett nationellt ansvar för kunskapsspridning om det livslånga lärandet. Då är det viktigt att vi representerar många olika perspektiv och inkluderar både bildning och utbildning, säger Bjursell.

Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad om de kommande aktiviteterna är att anmäla sig till Encells månadsbrev. Anmälan sker här.

Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen. Encell har stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

Vinn 10 000 kr!

2011-09-23
2011-09-23