Aktivt ägarskap saknas

På Helixdagen den 6 oktober presenterade Göran Brulin boken "Att äga, styra och utvärdera stora projekt".

Göran Brulin presenterade en bok som visar på betydelsen av aktivt ägarskap. Det är en bok som vågar ta i frågan vad som händer med alla pengar som pumpas in i stora samhällsprojekt. Boken bygger på granskning av projektverksamhet under 50 år. Enorma belopp satsas varje år på program och projekt för att utveckla individer, verksamheter och regioner, men forskning visar att resultaten sällan blir bestående. För att säkra långsiktighet och hållbarhet i stora projekt krävs ett aktivt ägarskap och en professionell projektledarroll. Dessutom är samverkan och gemensam kunskapsbildning med aktörer utanför projekten nödvändigt.

Boken ges ut av Studentlitteratur.

Klicka på bilden för att läsa rapporten "Socialfonden i siffror" från Svenska ESF-rådet.

2011-10-13
2011-10-13