Arbetslivsforskningskonferens

Torsdag den 6 oktober arrangerades den årliga Helix-dagen i Linköping. Aktuell forskning om arbetslivet presenterades.

HELIX VINN Excellence Center vid Linköpings universitet arbetar med forskning i samverkan med företag och organisationer utifrån utgångspunkten att arbetsplatsen inte enbart är ett produktionssystem, utan - idealiskt och under särskilda förutsättningar - också ett system för att främja lärande, hälsa och innovationer.

Läs mer om Helix här.

Under konferensdagen den 6 oktober presenterades aktuell forskning inom kompetens- och verksamhetsutveckling i både privat och offentligt sektor. Per-Erik Ellström, föreståndare för centrat, har arbetsplatslärande, kompetensutveckling och rörlighet som sina främsta intresseområden. För tillfället ligger hans intresse på frågor som rör de organisatoriska effekterna av att satsa på utbildning av individer.

Ellström påpekar att samhället idag står inför flera stora utmaningar då det gäller lärande i arbetslivet.

- Två stora frågor kopplat till lärande på arbetsplatser, där det idag saknas forskning, handlar om kompetensfrågan vid generationsskiften och arbetsplatslärande relaterat till anställdas innovations- och problemlösningsförmåga, säger Ellström.

Henrik Kock, forskare inom Helix, påpekar att det är mycket diskussion om kompetens-försörjning men i praktiken sker förvånansvärt lite. Klicka här för kommentarer.

Representanter från Mjölby kommun höll en spännande presentation om hur de jobbar med lean för en lärande och mer effektiv organisation.

Göran Brulin berättade om vikten av aktivt ägarskap i stora projekt och påpekade att lärande finns med som ett ledord i strukturfondernas nationella strategi.

2011-12-04
2011-12-04