Kunskapssamhället - en illusion?

Den 30 maj till den 1 juni anordnade Högskoleverket och Göteborgs universitet konferensen Kunskapssamhället - en illusion?

Konferensen samlade intressenter och nyckelaktörer för att reflektera kring kunskapssamhället som begrepp, hur det ska uppfattas och hur vi kan leva upp till det. Utgångspunkten var att kunskapssamhället inte bara handlar om pengar. Det handlar framför allt om hur människor kan tillgodose behovet av ny, vetenskapligt grundad kunskap inom alla delar av samhället: sjukvård, miljö, verkstadsindustri, åldringsvård, trafiksystem, jordbruk, m.m. Vårt samhälle bygger sitt välstånd på kunskap och frågor om kompetensförsörjningen har aldrig varit mer aktuella. Utifrån den högre utbildningens perspektiv ställs då frågor vilken utbildningens roll bör vara.

Ett återkommande tema var hur den svenska högre utbildningen ska förhålla sig till globaliseringens utmaningar i termer av förändrat innehåll och nya undervisningsmetoder. Även den unga generationens internationella världsbild framhölls som markant annorlunda jämfört med föräldragenerationen.

- Jag frågade min dotter om hon skulle läsa i Lund eller Uppsala, men hon ville inte stanna i Sverige, sa Hans Rosling, en av talarna på konferensen.

Ett annat område som debatterades var hur relationen mellan högskolevärlden och det omgivande samhället ska se ut. Frågorna handlade om vilken utbildningens roll bör vara och hur svenska lärosäten spelar den rollen på bästa sätt. En slutsats var att högre utbildning ska framför allt syfta till bildning, utan att utesluta utbildning. En annan slutsats var att för att skapa ett kreativt och innovativt klimat så krävs breda satsningar, inklusive satsningar på humaniora, för att Sverige ska lyckas i framtiden.

Några av talarna på konferensen var Margaret Waters från EU-kommissionen som talade under rubriken Modernisation of European Universities, professor Hans Rosling som presenterade en faktabaserad världsbild och utbildningsminister Jan Björklund som fick inleda den sista dagen med att tala om hur kunskap lyfter Sverige.

Högskoleverkets hemsida hittar du hela programmet för konferensen.

2012-06-07
2012-06-07