Utvecklingskraft - tillsammans så mycket bättre

Den 9-10 maj kunde personer inom Hälso- och Sjukvården delta på konferensen Utvecklingskraft under två inspirerande dagar. Temat för årets konferens var "Tillsammans — så mycket bättre!" och många påpekade att den största potentialen fanns i samarbetet med patienterna.

BILDTEXT: Maureen Bisognano, VD för Institute for Healthcare Improvement (IHI).

"Alla förändringar är inte förbättringar, men alla förbättringar är förändringar."

Citatet ovan representerar inställningen hos både arrangör och deltagare på konferensen Utvecklingskraft. Utvecklingskraft är en återkommande konferens i Jönköping där förbättringsarbeten inom omsorg, hälso- och sjukvård och tandvård från hela Sverige presenteras och sprids. På denna nationella mötesplats kan deltagarna både ta del av samt även sprida goda exempel på förbättringsarbete.

En av de inbjudna plenartalarna var Maureen Bisognano, VD för Institute for Healthcare Improvement (IHI). Innan dess var hon vice VD och Chief Operating Officer för IHI i 15 år. Hon var då ansvarig för den dagliga styrningen av IHIs många program för att förbättra hälso- och sjukvård. Det vill säga all programutveckling och strategisk planering på IHI. Maureen är också rådgivare till ledare inom hälso- och sjukvård över hela världen. Innan karriären på IHI har hon bland annat varit sjukhusdirektör. Maureen är också sjuksköterska i grunden. I presentationen lyfte hon fram hur viktig kontexten är jämfört med andra faktorer. Att flytta från ett oprivilegierat område till ett bättre ger tydliga effekter på hälsan. Bisognano påpekade också hur viktigt det är att lyssna till patientens utgångspunkt.

- A shift from asking a patient "what´s the matter?" to "what matters to you?" can bring about revolutionary solutions that are both cost effective and add quality.

Bisognano berättade om Ethel, en gammal dam utan släktingar som hamnat i depression, passivitet och krämpor. Istället för att ge henne den vanliga medicinen frågade läkarna vad som var viktigt för henne. "En hund", sa hon. Efter att sedan ha tjatat om denna hund ett tag fick hon den och numera är Ethel inte längre deprimerade och istället åker hon till ett sjukhem för att spela fiol för de boende där.

Arrangör för konferensen är Qulturum - Landstinget i Jönköpings län. Qulturum är ett centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård som ger stöd och hjälp för arbetet att ändra arbetssätt och system.

"För att utveckla verksamheten kan vi sluta fråga vad som inte fungerar och istället fråga efter vad det är som betyder något för patienten."

"Alla förändringar är inte förbättringar, men alla förbättringar är förändringar."

2012-06-07
2012-06-07