Erasmus+ drar igång

Den 1 januari 2014 gick startskottet för Erasmus+ som är EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Det nya utbildningsprogrammet kommer att pågå under perioden 2014-2020.

Under hösten 2013 arbetade EU-kommissionen med att färdigställa EU:s nya program för utbildningssamarbete och i början av december antogs programmet av Europeiska rådet. Från och med januari i år ersätter alltså Erasmus+ det tidigare Programmet för livslångt lärande. Dessutom kommer en rad andra europeiska program att ingå i Erasmus+, exempelvis Ung och Aktiv i Europa, Erasmus Mundus och Tempus. Något som är helt nytt för Erasmus+ är att det även kommer att omfatta området idrott.

Då Erasmus+ har som utgångspunkt att främja internationellt samarbete får tre olika delar i programmet ett särskilt fokus, nämligen mobilitet, projektsamarbete och stöd för policyförändring. En annan utgångspunkt för Erasmus+ är att öka kopplingen mellan programmet och EU:s utbildningspolitiska mål. Ett sådant mål är exempelvis att minska den höga ungdomsarbetslösheten.

Erasmus+ vänder sig till organisationer inom hela utbildnings- och ungdomsområdet som kan söka medel för internationella utbyten och samarbeten. I Sverige har Ungdomsstyrelsen och Universitets- och högskolerådet utsetts till programkontor.

 Källa: Universitets- och högskolerådet

Ansökningsdatum, informationsträffar och skrivstugor

Under våren kommer Universitets- och högskolerådet att anordna olika möten och skrivarstugor i Stockholm, där de berättar mer om Erasmus+ inför ansökningsomgången våren 2014. I slutet av januari beräknas ansökningshandlingarna att vara färdiga i e-format och redan nu finns slutdatum för de olika ansökningarna.

17 mars för Key Action 1 – Learning mobility of individuals
30 april för Key Action 2 – Cooperation and Innovation for Good Practicies

Anmälan till mötena och skrivarstugorna öppnar den 8 januari och antalet deltagare maximeras till 50.

Programguide

I programguiden presenteras hela programmet och de förutsättningar som gäller för deltagande. Guiden finns än så länge enbart på engelska.

Ladda ner guiden här.

2014-01-09
2014-01-09