Nominera en kandidat till Oscarspriset

Nu är det dags att nominera en person eller förening till Oscarspriset!

Varje år delas Oscarspriset i Svensk Folkbildning ut. Priset på 10 000 kr delas ut av Oscar Olsson Muséet i Malmö. Muséet har till uppgift att bevara och sprida information om Oscar Olsson, som startade den första studiecirkeln i Sverige 1902 och har kommit att kallas ”studiecirkelns fader”.

Syftet med priset är att uppmärksamma goda förebilder i folkbildningssammanhang och öka medvetenheten om folkbildningens insatser.

Vem kan få priset?

Priset tilldelas en person eller förening som särskilt utmärkt sig för ett gott folkbildningsarbete eller för att på annat sätt ha verkat i god folkbildningsanda.

Läs mer om priset på NBV:s hemsida.

Monica Bokenstrand, kontaktperson på Oscar Olsson Muséet, passade på att uppmana deltagarna på Vestlunddagarna 2014 att nominera en person eller förening till priset.

2014-04-10