Mervärdet av samverkan och utmaningar i deltagarbaserad aktionsforskning

Den 7-8 juni 2016 bjuder nätverken SPARC och SIRA in till en gemensam konferens på temat "Mervärdet av samverkan och utmaningar i deltagarbaserad aktionsforskning" i Jönköping.

SPARC och SIRA har som en central uppgift att stärka, utveckla och utforska deltagarbaserad aktionsforskning och samverkansforskning. Under årets gemensamma konferens vill de speciellt lyfta fram mervärdet i samverkan och presentera exempel på hur detta mervärde kan gestalta sig i olika sammanhang.

Konferensen är ett bra tillfälle att dela erfarenheter och reflektera över aktuella projekt. Nu välkomnar de konferensbidrag som diskuterar samverkan och deltagarbaserad forskning utifrån konferenstemat: mervärdet och utmaningar.

Abstrakt (max 500 ord) till papper eller förslag till posters skickas till Elisabeth Bergdahl, sekreterare för SPARC, senast den 29 mars 2016. Mejladress: bergdahl_elisabeth@hotmail.com.

Samtliga förslag kommer att genomgå en sedvanlig kollegial granskning och författarna till accepterade bidrag kommer att informeras senast den 7 april 2016.

Program: Ladda ner programmet för konferensen (pdf, 1.3 MB).

Anmälan: Anmälan till konferensen görs till Elisabeth Bergdahl på bergdahl_elisabeth@hotmail.com.

Plats: Högskolan i Jönköping

Tid: 7-8 juni 2016

Kostnader: Ingen konferensavgift. Frånvaro utan avanmälan i tid kommer dock debiteras med 500 kr. Deltagarna ombesörjer och bekostar själva resor, kost och logi.

I anslutning till konferensen har både SPARC och SIRA sina årsmöten den 8 juni, som sista punkt på dagen.

Läs mer om konferensen här (pdf, 392.3 kB).

Bild: Man skriver på whiteboard.
2016-06-01
2016-06-01