ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Call for papers: Antologi om äldres lärande

Ett av de områden som flera av forskarna i Encell arbetar med är äldres lärande. Nu pågår arbetet med Lära hela livet – En antologi om äldres lärande,

Syftet med den här antologin är att skapa en överblick av svensk forskning om äldres lärande i formella, icke-formella och informella sammanhang. Fokus är på befolkningen i åldersgruppen 65 och äldre, men vi bjuder även in texter som behandlar generationsmöten på olika sätt. 

Antologin samlar inkommande studier under sex teman som var och ett leds av en tematisk redaktör:

 

Läs call for papers.PDF

2019-05-24
ENCELL
2019-05-24
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information