Månadens forskarintervju Eva-Marie Harlin

I månadens forskarintervju berättar Eva-Marie Harlin bland annat om sin forskning kring hur folkhögskollärare kan arbeta med sin professionsutveckling – med hjälp av video.

Eva-Marie Harlin är lektor i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande och programansvarig för Folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet. Innan hon började arbeta på Folkhögskollärarprogrammet hade hon i många år arbetat som folkhögskollärare och skolledare inom folkhögskolan. I sin första tjänst inom akademin arbetade hon främst med att undervisa blivande folkhögskollärare inom naturvetenskap.

I samband med att jag blev mer engagerad på Folkhögskollärarprogrammet funderade jag över hur man som folkhögskollärare kan arbeta med sin egen professionsutveckling. Jag kom då i kontakt med forskning där lärare filmade sig själva och reflekterade över sin egen undervisning, berättar Eva-Marie.

Läs hela intervjun här.

2018-01-02