Malmö är Sveriges sextonde universitet

I och med att vi nu skriver 2018 så har Malmö högskola äntligen blivit Malmö universitet. Nu finns det 16 universitet i landet, och det färskarste av dem alla har stora planer för de närmsta åren.

För att kunna förstärka sin forskning är tanken bland annat att etablera fyra nya flervetenskapliga forskningsprogram, rekrytera runt ett hundratal nya medarbetare, öka professorernas forskningstid och öka externfinansieringen av forskningen.

Forskningsanslaget höjs med 98 miljoner kronor, från 139 miljoner till närmare 237 miljoner 2018.

– Vi ska bidra med ny kunskap som förebygger utanförskap, kriminalitet, ohälsa och polarisering i samhället. Kunskap som även främjar medborgerlig bildning och livslångt lärande, säger Malmö universitets rektor, Kerstin Tham.

Läs hela intervjun med Kerstin Tham på Malmö universitets hemsida.

I januari gör Encell flera nedslag hos personalen på Malmö universitet.

Malmö universitet
2018-01-03
2018-01-03