Om flerspråkighet, halvspråkighet och modersmålsundervisning

Hur påverkas elevers kunskap i svenska om de får sin undervisning på engelska? Finns det egentligen någon som är halvspråkig? Och tar det längre tid för vuxna än för barn att lära sig ett nytt språk? Lyssna och läs om intressanta språkstudier från flera länder.

Den som kan sitt modersmål bra har lättare att lära sig nya språk. Men hur påverkas de enskilda språken när barn lär sig flera språk? Annika Andersson, lektor i svenska som andra språk, Linnéuniversitet, Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet och Maria Lim Falk, doktor i nordiska språk, Stockholms universitet, pratar om språket och hur vi lär oss i ett avsnitt av Vetandets Värld.

Bland annat har man sett att svenska elever som får sin undervisning i huvudsak på engelska inte utvecklar sin svenska på ett bra sätt.

Lyssna på avsnittet här.

I Finland förändras svenskan snabbt. Centret för språk och kommunikation (CSK) i Åbo, Finland, ordnade nyligen en nätverksträff med syfte att stödja studenters skrivande i en mångspråkig universitetsmiljö. Mona Forsskåhl, professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet pratade då bland annat om hur det märks tydligt att studenternas sätt att uttrycka sig på svenska i skrift och tal influeras av såväl finska som engelska.

Samma sak händer här:
– I Sverige ser vi också en stark trend i att engelskan tas in i allt högre grad i uppsatserna. Det märks såväl i enskilda ord som i meningsbyggnaden, säger Johan Blomgren från Högskolan Kristianstad, som ingår i ett nordiskt nätverk tillsammans med bland andra CSK.

Läs mer hos Centret för livslångt lärande vid Åbo akademi.

Efter att en vuxen person har lyssnat på ett helt främmande språk i endast sju minuter så går det att mäta förändringar i hjärnan. Och personen har redan lyckats lära sig en del.

 

I ett annat avsnitt av Vetandets värld pratar Kenneth Hyltenstam, professor emeritus i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, Ingmar Söhrman, professor romanska språk, Göteborgs universitet, och Marianne Gullberg som är professor i lingvistik, Lunds universitet, bland annat om hur vuxna lär sig nya språk.

 

Lyssna på avsnittet här.

2018-01-04
2018-01-04