Nya ordföranden i Vetenskapsakademien brinner för folkbildning

– Jag har ett brett vetenskapligt intresse och brinner för folkbildning. Jag har ägnat 20 år att försvara och förklara vetenskapen och som preses för Vetenskapsakademien ser jag en stor möjlighet att fortsätta det arbetet, säger Dan Larhammar.

Biologiprofessor Dan Larhammar har valts till ny preses (orförande och främsta företrädare) av Kungl. Vetenskapsakademien. Han hoppas där få ännu större möjlighet att föra ut vetenskapen i samhället. Han har tidigare beskrivits som ”en av landets mest profilerade förkämpar för vetenskaplig evidens”.

Vetenskapsakademien ska enligt sin nya strategiplan ytterligare bidra med vetenskapliga underlag för samhällsdebatt och beslutsfattande.

Dan Larhammar efterträder nuvarande preses Christina Moberg den 1 juli 2018.

Läs mer hos Kungl. Vetenskapsakademien.

Dan Larhammar

Foto: Markus Marcetic/Kungl. Vetenskapsakademien

2018-01-05
2018-01-05