Undersköterskor med digital kompetens ska hjälpa äldre

Genom en ny utbildning på Yrkeshögskolan i Göteborg kan undersköterskor få specialistkompetens inom välfärdsteknologi. De ska kunna hjälpa äldre personer att utnyttja de digitala möjligheterna.

Forskningen har bland annat visat att 80 procent av alla över 65 år saknar e-legitimation och en majoritet betalar inte sina räkningar på nätet. Det gör att de allt mer står utanför så väl offentlig service som möjligheter att ta del av nöjesutbud och kommunikation.

– Vem ska hjälpa Asta i Benareby som aldrig sett en I-pad att prata med barnbarnen i Australien? Vårt uppdrag kan vara att se till att hon får lära sig hur hon ska göra och blir uppkopplad, säger Mani Mehrpour, en av de första som gjort klart utbildningen i en intervju med Göteborgs-Posten.

Läs hela artikeln i GP här.

Ulli Samuelsson, lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, har forskat om just äldre personers användning av digital teknik.

– Vi har idag ett samhälle som till stor del är digitaliserat när det gäller såväl tjänster som demokratiska processer. Tidigare forskning har identifierat äldre och socioekonomiskt svaga personer som grupper som står längst ifrån digital delaktighet. Vi vill med vår forskning få mer kunskap om just gruppen äldre, berättar hon.

Läs hela intervjun med Ulli Samuelsson här.

I helgen intervjuades hos av P4 Jönköping om att äldre kvinnor är mer benägna att använda den nya tekniken än vad de äldre männen är.

Lyssna på inslaget här.

Och här finns en äldre intervju med Ulli Samuelsson, från 2015.


2018-01-08