Har gränsen mellan tal- och skriftspråk flyttats på grund av Twitter?

I avhandlingen I tweet like I talk: Aspects of speech and writing on Twitter har Peter Wikström tittat på hur språket används på Twitter. Twittrande jämställs med "prat", och talspråket kan upplevas mer autentiskt.

Har gränserna mellan tal- och skriftspråk flyttats i och med de sociala mediernas intåg? Aldrig någonsin har vi kommunicerat så mycket, och så snabbt, i skrift. Men vad betyder det för hur språket används?

Peter Wikström disputerade i engelska med språkvetenskaplig inriktning på Karlstads universitet. Han tittade närmare på talspråklighet i en digitalt skriftbaserad miljö, nämligen Twitter.

– På många sätt är den digitala skriften mer materiellt påtaglig än traditionell skrift, även om den är virtuell, säger Peter Wikström. Det bästa exemplet på det är förstås emojis. Twitterspråk åstadkommer ett slags talspråklighet genom att använda bilder. Det här inbegriper också den ständigt pågående diskussionen, eller förhandlingen, om språkanvändarens identitet, språklig kompetens och om hur plattformen får användas, säger han.

Läs mer i ett pressmeddelande från Karlstads universitet.

Här finns hela avhandlingen.

Avhandling Karlstad Universitet
2018-01-09
2018-01-09