Ny företagsforskararskola ska höja kompetensen inom digital handel

Högskolan i Borås hoppas kunna möta ett behov av kompetensutveckling hos företag inom digital handel genom nya företagsdoktorander. Projektet, som kallas INSiDR (Industrial Graduate School in Digital Retail), drar igång i höst.

– Vi har uppfattat att handelsföretag i regionen, men även nationellt och internationellt, har svårt att rekrytera den personal som de behöver, säger Jenny Balkow, universitetslektor vid Högskolan i Borås.

Företagen saknar många gånger viktig kompetens inom digital handel, till exempel när det gäller att omvandla all tillgänglig data till något som kan driva företaget framåt.

– Företagarna letar efter personal med den här typen av kunskap men hittar inte det.

Nu vill ett antal företag gå in och satsa på doktorander för att lösa problemet. I första omgången kommer tio doktorander att ta sig an de forskningsfrågor som är kopplade till den digitala omvandlingen av handeln. Projekten görs både inom informatik/datavetenskap och företagsekonomi och är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Jönköping University och KK-stiftelsen.

Doktoranderna kommer att vara anställda av företagen och lägga 80 procent av sin tid på att forska om företagens problematik, och resterande tid i företaget för att utveckla det och tillföra kompetens. Annonser om doktorandtjänsterna kommer ut under våren. Förhoppningen är att kunna ta in ytterligare tio doktorander om två år.

För mer information kontakta Jenny Balkow, tel. 033-4354554, e-post jenny.balkow@hb.se.

2018-01-10
2018-01-10