ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Efter trakasserilarm och fusk - hur kan HR bygga motståndkraft?

Uppsal HR arena, som är knutet till institutet för personal- och företagsutveckling vid Uppsala Universitet, anordnar en seminariedag med titeln "Att stärka tillit, värdegrund och etisk kompetens".

"Väl fungerande organisationer måste ha tillit till medarbetares kompetens, förnuft och förmåga att fatta bra beslut. Men hur rimmar ambitioner om tillitsbaserad styrning och ledning med medias återkommande rapportering om korruption, fusk och trakasserier i arbetslivet?

Vi ser just nu exempel på organisationer som hamnat i svåra etiska dilemman. Förmågan att hantera dessa professionellt varierar. Hur kan HR bidra till att skapa motståndskraft mot oegentligheter av olika slag?"

Uppsala HR arena lyfter det aktuella ämnet under en seminariedag den 15 februari. Inbjudna är Erica Falkenström, universitetslektor i ledarskap och organisation vid Stockholms universitet, och Tomas Brytting, professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt docent i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm.

Mer information och anmälan finns här.

Missa inte boken HR - att ta tillvara mänskliga resurser. Vi har tidigare presenterat tre av kapitlen i boken, du hittar dem här.

2018-01-11
2018-01-11
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka