Chaib om det livslånga lärandet – från 1700-tal fram till nu

Mohamed Chaib är professor emeritus i pedagogik, tidigare verksam vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, och grundare av Encell. På uppdrag av ViS har han sammanfattat det livslånga lärandets idéhistoriska rötter.

"Det livslånga lärandet har historiskt sett varit förankrat i en klar och tydlig humanistisk ursprungstanke härrörande från 1700-talet. I modern tid har innebörden av det livslånga lärandet stegvis förändrats till en funktionalistisk och utilistisk policydoktrin för arbetsmarknadens behov av mobila och flexibla arbetskraftskompetenser. Denna omtolkning har kommit att legitimera det livslånga lärandet som instrument för att driva igenom politiska och ekonomiska reformer som inte alltid utgår från individens intressen och behov av medinflytande," skriver Mohamed Chaib på visnet.se

 

Läs "Det livslånga lärandets idéhistoriska rötter – Arvet från Condorcet" här.

Intervju med Mohamed Chaib.

2018-01-15
2018-01-15