Sök bidrag för kompetensutveckling av lärare

Under januari går det att ansöka om statsbidrag för att delta i Skolverkets satsning Specialpedagogik för lärande. I morgon onsdag är det ett webinarie om satsningen.

Skolverkets mål är att de som deltar i Specialpedagogik för lärande ska få verktyg för att utveckla och anpassa undervisningen så att fler elever når målen, kunskap om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt och även tid att reflektera och diskutera tillsammans genom kollegialt lärande.

Det går att söka statsbidrag fram till 1 februari. Onsdagen den 17 januari klockan 10 är det ett webinarie med mer information om satsningen.

Läs mer på Skolverkets hemsida.

2018-01-16
2018-01-16