Så skulle forskningens genomslag utanför akademin kunna mätas

Vetenskapsrådet går i en ny rapport igenom hur forskningens impact utverderas i tre länder som ligger i framkant. I Sverige behövs ny "kompetens, överblick och framförhållning" skriver de.

Vetenskapsrådet har tittat på nationella utvärderingssystem och utvärderingsmetoder i Storbritannien, Australien och Nederländerna. Förhoppningen är att rapporten som nu presenterats ska vara ett bidrag till att bygga upp kompetensen kring hur forskningens genomslag i samhället kan utvärderas.

"Vår förhoppning är att studien kan ligga till grund för att identifiera eventuella behov av fördjupade studier och/eller fortsatta metodutvecklingsinsatser", skriver Vetenskapsrådet i sin rapport.

Läs hela rapporten: "Om utvärdering av forskningens genomslag utanför akademin — Översikt över några nationella modeller, metoder och initiativ."

Collearn: Varför ska forskare sprida kunskap som inte används?

2018-01-17
2018-01-17