Starkare forskningsprofil på Kungl. biblioteket

Sveriges nationalbibliotek ska hjälpa forskare att tillgängliggöra sina resultat och stödja landets bibliotek i att sprida kunskapen. Nu har Kungl. bibliotekets instruktioner uppdaterats.

Kungl. biblioteket ska "främja svensk forsknings kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling". Bland annat genom att tillhandahålla källmaterial. Regeringen har beslutat att bibliotekets forskningsprofil ska bli tydligeare, vilket framgår av uppdaterade instruktioner.

I ett pressmeddelande från regeringen står det bland annat att Kungl. biblioteket dessutom ska "tillhandahålla data som gör det möjligt att visa en helhetsbild av svensk vetenskaplig publicering. Syftet är att fler människor och verksamheter ska ges möjlighet att få ta del av vetenskapligt förankrad information".

Läs mer hos regeringskansliet.

2018-01-19
2018-01-19