Höjda lärarlöner spär på rektorsbristen

Uppsvinget i löner för lärare har gjort att skillnaden mellan en lärarlön och en rektorslön har minskat rejält. Det gör att färre vill ta på sig det extra ansvaret det innebär att ta klivet upp och bli rektor. Både kommuner och friskolor rapporterar om rektryteringsproblem.

Det har blivit svårare att få tag på rektorer och biträdande rektorer. En anledning sägs vara att deras löner inte har ökat i samma utsträckning som lärarlönerna.

– I nästan alla kommuner har den högst betalda läraren passerat biträdande rektorn i lön, säger Matz Nilsson, ordförande i Skolledarna, till svt.

– Vi ser tyvärr redan nu att lärarkrisen håller på att bli en skolledarkris, säger Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande i ett pressmeddelande.

 

Läs mer om lönestatistiken hos Sveriges Skolledarförbund.

Svt nyheter: "Svårt att rekrytera rektorer."

Skolvärlden: Ny lönestatistik: ”Inte konstigt att lärare tjän ar mer än rektor.”

2018-01-23
2018-01-23