Johannes Rytzler ”Skolans ansvar för det livslånga lärandet kan inte överskattas”

I månadens forskarintervju berättar Johannes Rytzler vid Mälardalens högskola om sin avhandling där han har studerat uppmärksamhet. – Uppmärksamhet blir ett problem först när bristen på densamma visar sig, säger han om forskningsområdet.

Johannes Rytzler är universitetslektor i didaktik vid Mälardalens högskola. För snart ett år sen disputerade han med avhandlingen “Teaching as Attention Formation. A Relational Approach to Teaching and Attention”.

– Frågan om uppmärksamhet kan ses som en väldigt grundläggande pedagogisk problematik men under de senaste hundra åren har uppmärksamhet kommit att förknippas med psykologisk terminologi och därmed tappat kopplingen till pedagogiken, säger han.

Johannes återknyter till pedagogiken i sina studier av uppmärksamhet. Han pekar bland annat på en skillnad i dagens skola jämfört med för några generationer sen när det kommer till uppmärksamhet och hur uppmärksamheten är knuten till förväntningar på ett visst beteende i en viss situation.

– I avhandlingen exemplifierar jag detta med hur diagnosen ADHD är starkt kopplad till beteende i en skolkontext.

 

Läs mer...

Johannes Rytzler
2018-01-26
2018-01-26