Ny avhandling om kompetensutveckling inom tillverkningsindustrin

– Jag har velat fördjupa mig i vad vi egentligen menar med samproduktion, för vi pratar mycket om det. Men när uppstår samproduktion, och i vilka former sker det? säger Monika Hattinger på Högskolan Väst.

Den 16 februari disputerar Monika Hattinger med sin avhandling ”Co-constructing Expertise, Competense Development through Work-Integrated e-Learning in joint Industry-University Collaboration”. Hon doktorerar inom informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst och är en av de första doktoranderna som antogs inom forskningsmiljön LINA (Lärande i och för det nya arbetslivet).

I projektet ProdEx, Expert i Produktionsteknik, anordnar Högskolan Väst kurser riktade mot personal inom tillverkningsindustrin. Monika har studerat det pågående projektet, som syftar till kompetensutveckling inom produktionsteknik för företag bland annat inom bil- och flygindustrin.

– Det är operatörer och ingenjörer med gedigen industrierfarenhet som möter högskolans forskare i kurserna hos oss, säger hon.

 

Läs mer...

Monika Hattinger
2018-01-29
2018-01-29