"Sverige behöver en framtidsorienterad utredning om livslångt lärande!

"Kanske är det nu dags att ta initiativ till en långsiktig utredning om förutsättningarna för det livslånga lärandet fram till 2040 istället för att göra punktinsatser på olika delområden inom utbildning och lärande", skriver Kenneth Abrahamsson.

Kenneth Abrahamsson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet och adjungerad professor i arbetsvetenskap och lärande vid Luleå tekniska universitet, har sedan 1970-talet haft ett stort praktiskt och teoretiskt engagemang i utbildnings- och arbetslivsfrågor.

Han menar att det svenska systemet för utbildning och livslångt lärande inte är tillräckligt förberett för morgondagens krav. För att råda bot på detta efterlyser han, i likhet med Storbritannien, en utredning om Livslångt lärande gärna med sikte på 2040.

 

Läs hela Kenneth Abrahamssons reflektion.

Kenneth Abrahamsson
2018-02-01
2018-02-01