Ny kurs ska underlätta generationsskifte i företag

I dagarna har frågan om hur ett företag går vidare efter ett generationsskifte varit högaktuell i och med Ingvar Kamprads bortgång. Jönköping International Business School håller på att utveckla en kurs som ska underlätta kunskapsöverföringen vid ägarbyten och generationsskiften i familjeföretag.

Småland är en region med många små- och medelstora familjeföretag. I mötet mellan generationer i företag är ägarskiftet en stor och viktig fråga. Nu finns snart en ny kurs som ska stödja generationsmötet för att kunskap, tillgångar och andra värden ska leva vidare.

– I Sverige generellt, men i den här regionen inte minst är det väldigt många företag, både stora och små, som ägs av familjer, säger Mattias Nordqvist, professor i företagsekonomi och centrumledare för Center for Family Enterprise and Ownership vid Jönköping International Business School, JIBS.

 

Läs mer...

2018-02-02
2018-02-02