Hon berättar om det dolda utanförskapet hos långtidssjuka

Claudia Gillberg har följt och intervjuat ett trettiotal kvinnor med kroniska sjukdomar. Alla högutbildade men från olika länder, med olika sjukdomsbild och som har arbetat eller arbetar inom olika områden.

Claudia Gillberg är affilierad forskare i pedagogik vid Encell och Högskolan för lärande och kommunikation. I ett av kaptilet i boken HR – att ta tillvara mänskliga resurser skriver hon om arbete i kunskapsintensiva organisationer där den fysiska närvaron blir omöjlig.

En sak som framkommit i hennes intervjuer med långtidssjuka akademiker är det utanförskap som den som insjuknat känner, både gentemot arbetsplatsen och i livet utanför.

– Kortfattat så går det ut på att om man efter ett tag inte blir frisk så är det väl ens eget fel. Här haglar det sedan goda råd och tips om livsstil och annat, från någorlunda förnuftiga till helt galna tips om hur den undflyende hälsan ska tänkas kunna återfås. I vissa fall kan det vara nog så välmenat, men det blir snart tydligt att sjuka, oavsett bakgrund, inte betraktas som en grupp med agens, alltså med en unik röst och handlingskraft, säger Claudia.

 

Läs mer...

Claudia Gillberg
2018-02-06
2018-02-06