Vår syn på lärande har ändrats i takt med hur IT har utvecklats

Jaap van Lakerveld vid University of Leiden reflekterar kring hur datorns, och senare internets, intåg har förändrat hur vi ser på lärandeprocessen. Men även hur vi kan lära från – och med hjälp av – vår historia.

EPALE, Electronic Platform for Adult Learning in Europe, har blogginlägg på sin hemsida från personer som arbetar med lärande på olika sätt runt om i Europa.

"Heritage is not only a topic to learn about. In different education projects heritage is used as a powerful learning environment for the development of various language or social competences. There are projects in which heritage is used as an environment for integration courses for migrants. Heritage providers increasingly seek to achieve goals that go beyond providing information about a particular site or collection. Sustainability issues, national identity, teambuilding and the acquisition of crafts or competencies are examples of such wider goals", skriver Jaap van Lakerveld, chef för ett forsknings- och utvecklingscenter vid University of Leiden i Nederländerna.

 

Läs mer hos EPALE...

2018-02-07
2018-02-07