Hitta till Skolverkets webbkurser

Skolverket har flera webbutbildningar som riktar sig till dig som arbetar med vuxenutbildning. Bland annat om betyg och bedömning, programmering och validering.

I flera webbaserade kurser kan lärare och annan skolpersonal höja sin kompetens inom ett antal områden. Många av kurserna riktar sig till de som arbetar inom grund- och gymnasieskola men det finns även kurser för personal inom vuxenutbildningen.

Det går till exempel att lära sig mer om bedömning och betyg, grunderna i programmering och arbetet med att kartlägga och bedöma en individs kompetens. Alla tre kurserna tar runt 15 timmar att genomföra och det är "fri fart och fri start".

 

Läs mer hos Skolverket.

2018-02-13
2018-02-13