I dag träffas EUs utbildningsministrar

Vid dagens möte i Bryssel ska utbildningsministrarna bland annat diskutera unionens utbildningssamarbete och vad som ska komma efter Erasmus+.

Efter 2020 är målet att Erasmus+ ska inkludera flera grupper och på ett bättre sätt möta ojämlikheter. Vid ett möte i Bryssel 15 februari ska EUs utbildningsministrar diskutera hur det ska gå till.

De ska dessutom fortsätta på de diskussioner om utbildnings- och kulturfrågor som EU-ländernas stats- och regeringschefer påbörjade vid toppmötet i Göteborg i november. "Det handlar om att se till tidigare erfarenheter och att staka ut åtgärder för att möta utmaningar som hänger samman med digitalisering, cybersäkerhet och kunskapsläget inom media och information. Det handlar också om att utveckla förutsättningar för livslångt lärande och innovationsdriven utbildning" skriver regeringen på sin hemsida.

 

Läs mer hos regeringen.

Läs mer hos europeiska rådet.

2018-02-15
2018-02-15