Regeringen beställer korta specialistkurser för livslångt lärande

Vinnova ska, på uppdrag av regeringen, ta fram flexibla, korta högskolekurser på avancerad nivå för redan yrkesverksamma specialister.

Kurserna ska fylla identifierade kompetensbehov och tas fram i samarbete med lärosäten, näringsliv och offentlig sektor. Till en början ska det bli några pilotprojekt, resultatet ska redovisas 2020.

– Den snabba tekniska utvecklingen gör att vi behöver fylla på med kunskap under yrkeslivet, så att Sverige även i fortsättningen kan konkurrera med kompetens. Korta, flexibla kurser på avancerad nivå kan bli en betydelsefull väg till livslångt lärande, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

Vinnova får 10 miljoner kronor i år och lika mycket nästa år för uppdraget.

 

Läs mer hos regeringen.

2018-02-15
2018-02-15