Regeringen Nyanlända ska lära mer om normer och värderingar

Samhällsorienteringen för nyanlända borde handla mer om svenska normer och värderinger anser regeringen, som ger länsstyrelsen i Jönköpings län uppdrag att se över det. I maj är det konferens kring ämnet.

Länsstyrelsen i Jönköping ska se över och revidera utbildningsmaterialet som används i kommunerna när det gäller samhällsorientering för nyanlända. De har fått uppdraget från regeringen, som bedömer att det behöver tas in mer information om normer och värderingar i materialet.

– Några av de värderingar som präglar Sverige är jämlikhet, individuella rättigheter och skyldigheter och ett tydligt värnande av barns rättigheter. Jämställdhet mellan kvinnor och män är något vi har kämpat för under lång tid, och vi har kommit väldigt långt. Regeringen vill att samhällsorienteringen för nyanlända ska handla mer om de här sakerna, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj. Fyra veckor innan det, den 3 maj, hålls en nationell konferens just på temat samhällsorientering för nyanlända, som riktar sig till landets alla kommuner. Konferensen hålls i Örebro och det är vuxenutbildningen i Karlskoga som är arrangör. Delar av konferensen komme att kunna följas på nätet.

 

Läs mer hos regeringen.

2018-02-16
2018-02-16