Högskolornas distansutbildningar har lockat nya grupper

Studenter i glesbygdslän läser ofta hela program på distans. I en ny rapport visar UKÄ att distansutbildningar breddar rekryteringen och främjar livslånt lärande för dem som bor utanför högskoleorterna.

I utredingen visar man också att utbudet är viktigt, och studenterna läser gärna på distans från sitt närmaste lärosäte.

– Det visar att om man vill ha breddad rekrytering i hela landet så behöver distansutbildningen byggas ut regionalt, säger Sofia Berlin Kolm, analytiker vid UKÄ till tidnignen Universitetsläraren.

Antalet registreringar till programkurser på distans har ökat med 88 procent sedan läsåret 2010/2011. De som väljer att studera så är ofta äldre än de som studerar på campus, och det är vanligare att välja distansstudier bland kvinnor och bland personer som har lågutbildade föräldrar.

 

Läs mer hos Universitetsläraren.

Läs mer hos UKÄ.

2018-02-19
2018-02-19