Konferens i oktober Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, CTA, vid Malmö universitet bjuder in forskare, doktorander och yrkesverksamma till en konferens om aktuella arbetslivsfrågor med temat Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet.

Hur kan vi organisera oss för att hantera ett allt mer komplext arbetsliv? Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och erfarenheter från dagens arbetsliv.

Huvudtalare är Marianne Törner, professor och ledare för forskargruppen Säkerhet, organisation och ledarskap vid Arbets- och miljömedicin på Göteborgs universitet, samt Philip Runsten, forskare på Handelshögskolan i Stockholm och författare till boken Kunskapsintegration

Såväl forskare och doktorander som yrkesverksamma är välkomna att skicka in bidrag på konferensens tema. Sista datum är onsdagen den 9 maj 2018.

 

Läs mer...

2018-02-28
2018-02-28