Fler kvinnor än män vill läsa vidare - skillnaden kopplad till val av gymnasieprogram

Bland dem som läser tredje året på ett högskoleförberedande program är det 80 procent som tänker sig att läsa vidare efter studenten. Där finns inga skillnader mellan könen, men om de yrkesförberedande programmen räknas in syns ett tydligt glapp.

Sex av tio elever i trean på gymnasiet tänker läsa vidare inom tre år efter studenten visar statistik från SCB. Så har det sett ut de senaste åren, och det är fler kvinnor än män som vill fortsätta sina studier.

Däremot finns den skillnaden mellan könen inte om man enbart tittar på elever på högskoleförberedande program. Fler killar än tjejer väljer yrkesförberedande program och bland de eleverna är det bara en av fyra som planerar att fortsätta sina studier efter studenten.

Kvinnor vill i större utsträckning studera sammhällsvetenskap och männen satsar oftare på tekniska utbildningar. Undersökningen visar också att föräldrarna är en viktig källa till information när det gäller att planera för vidare studier.

 

Läs mer hos SCB.

2018-03-08
2018-03-08