Webbsändning om forskarens tredje uppdrag

Vetenskapsrådet och Vetenskap & Allmänhet har tagit reda på svenska forskares syn på kommunikation. På fredag håller de ett seminarium på temat, den som inte kan vara med kan följa det via webben.

  • Vilka hinder respektive stöd upplever forskare i sitt arbete med forskningskommunikation?
  • Hur har det förändrade medielandskapet påverkat forskares förutsättningar för dialog med allmänheten?
  • Hur står sig svenska forskare i det växande internationella engagemanget för öppen vetenskap?

Följ seminariet "Forskares syn på forskningskommunikation och öppen vetenskap" här. Fredag 23 mars 10:00-12:00.

2018-03-21
2018-03-21