Förslag Nationellt behörighetsprov och lämplighetsprov till vissa utbildningar

Regeringens proposition "Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande" utgår från Tillträdesutredningens betänkande. Där finns flera förslag som är tänkta att underlätta ett livslångt lärande.

– Nu lanserar vi ett nytt ramverk för tillträde till högskolan med fokus på kompetens och tillvaratagande av människors kunskaper från till exempel arbetslivet. Förutom detta föreslår vi hårdare krav för särskilda utbildningar – om man vill bli lärare till exempel öppnar vi för att det kan krävas en lämplighetsprövning, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

Regeringen sammanfattar förslagen till förändringar så här:

  • Det nya ramverket innebär ett nytt fokus på kompetens. De som söker till högskolan ska ha det som krävs för att både klara av och slutföra utbildningen. Det lägger grunden till införandet av ett nationellt prov för att värdera människors kompetens, ett nytt nationellt behörighetsprov. Det kan bli ett verktyg för att kunna värdera bland annat arbetslivserfarenhet.
  • För utbildningar med särskild behörighet föreslår regeringen att det bör kunna ställas särskilda krav. Detta ger möjligheten att kunna införa lämplighetsprov. Det gäller till exempel lärarutbildningar.
  • När det kommer till urval föreslår regeringen huvudregel med en tredjedel av betyg, en tredjedel av resultat från högskoleprovet samt en tredjedel av högskolan bestämda urvalsgrunder. Däremot förtydligas att lärosäten ska kunna anta en mindre andel än en tredjedel på högskoleprovet till utbildningar där det råder låg konkurrens om platserna och för vilka högskoleprovet har en dålig prognosticerande förmåga i syfte att förbättra genomströmningen. Till exempel lärarutbildningar och ingenjörsutbildningar.
  • Regeringen lyfter här fram att det kan behövas göras ändringar av så kallat basår och collegeutbildning. Dessa utbildningar ges som förberedande utbildning och kan ge grundläggande behörighet eller särskild behörighet.
  • För att förtydliga ansvarsfördelningen vid universitet och högskolor, gör regeringen bedömningen att ordföranden i styrelsen för ett universitet eller en högskola inte får vara anställd vid högskolan.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

 

Här finns hela propositionen att läsa.

 

2018-03-23
2018-03-23