Lämplighetsprov till lärarutbildningen "I Jönköping är kraven högre

Regeringen vill införa lämplighetsprov på lärarutbildningen för att stävja alla avhopp. På ämneslärarprogrammet i Jönköping är man redan igång. – Antagningsprovet blir en motivationskontroll, säger Stefan Engberg, utbildningschef vid Högskolan för lärande och kommunikation till Skolvärlden.

I regeringens förslag till nytt ramverk för tillträde till högskolan finns bland annat lämplighetsprov för att komma in på lärarutbildningen. Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University deltog i försöksverksamhet med sådana prov, som sedan blev premanenta. Utbildningschef Stefan Engberg berättar mer i en intervju med Skolvärlden.

 

Läs mer här...

2018-03-23
2018-03-23