Webbsändning från Vetenskapsrådet och Vetenskap & Allmänhet

De har djupintervjuat forskare, forskningskommunikatörer och forskningsfinansiärer om hur de ser på forskningskommunikation. Följ presentationen här, fredag 10-12!

Vetenskapsrådet och Vetenskap & Allmänhet har tagit reda på svenska forskares syn på kommunikation. I dag håller de ett seminarium på temat, den som inte kan vara med kan följa det direkt här nedaför.

  • Vilka hinder respektive stöd upplever forskare i sitt arbete med forskningskommunikation?
  • Hur har det förändrade medielandskapet påverkat forskares förutsättningar för dialog med allmänheten?
  • Hur står sig svenska forskare i det växande internationella engagemanget för öppen vetenskap?

 

Medverkande: Gustav Bohlin och Martin Bergman, utredare på Vetenskap & Allmänhet, samt Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH, och Agneta Bladh, ordförande i Vetenskapsrådet.

 

Läs mer hos Vetenskap & Allmänhet.

2018-03-23
2018-03-23