Nu ska kommunal vuxenutbildning kvalitetsgranskas

Skolinspektionen ska undersöka om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ger eleverna en flexibel och individanpassad utbildning och undervisning.

"Syftet med den tematiska kvalitetsgranskningen av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att granska om elever som studerar teoretiska kurser erbjuds en flexibel och individanpassad utbildning och undervisning", skriver Skolinspektionen.

De ska intervjua elever, lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare och huvudmän. Resultatet ska publiceras i december 2018.

Läs mer här.

2018-03-26
2018-03-26