Fler frågetecken än svar från komvuxutredaren

Skala upp. Skola om. Byta spår. Bygga på. Framtidens vuxenutbildning har en vidare roll är gårdagens, men hur når vi dit på ett bra sätt? Regeringens utredare Roger Mörtvik presenterade några idéer och funderingar på ViS-konferensen.

Roger Mörtvik

Komvuxutredningen ska lämnas till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström den 31 augusti. I dag fanns utredare Roger Mörtvik på plats på årets vuxenutbildningskonferens för att presentera lite av det arbete som pågår. Han efterlyste även medskick från åhörarna och en publik med större samlad erfarenhet och kompetens inom just vuxenutbildning är nog svårt att få tag på.

Mörtvik belyste den förändring som har skett och fortfarande sker när det gäller utbildning i stort.

– Vi måste framöver utbilda oss betydligt fler gånger än vad vi har gjort hittills.

Framåt kommer en utbildning utgöra en grundplattform för nästa utbildning och det gäller att bli av med återvändsgränderna i systemet menade han. Nya typer av jobb kräver helt nya utbildningar medan andra jobb försvinner.

– Arbetslösa har i allt mindre grad de erfarenheter och kvalifikationer som arbetsmarknaden behöver. Samtidigt som arbetssidan skriker efter arbetskraft.

Stor skillnad mot 1968

Femtioåringen komvux har sett arbetsmarknaden och utbildningsväsendet förändras under sin livstid och har enligt Mörtvik inte riktigt hängt med själv. Vi måste sluta se komvux som en kompensation för missar i tidigare skolgång och regelverket måste bli tydligare och lättare att tolka.

– Det räcker inte att se utbildningssystemet som ett vertikalt system, att man börjar i förskolan och slutar i högskolan, man måste kunna byta spår. Vuxenutbildningen är avgörande för att det här ska fungera.

Mörtvik tryckte på fyra områden där man måste tänka nytt:

Skala upp: Betydligt fler än i dag måste kunna läsa.

Skola om: Personer som har gått en utbildning måste i mycket högre grad ha möjlighet att gå en ny utbildning.

Byta spår: Den som varit yrkesverksam en tid måste kunna ha möjlighet att byta bana.

Bygga på: Det måste vara möjligt att bygga på sin kompetens och höja sin utbildningsnivå.

Både urvalsreglerna och betygssystemet ifrågasattes och även om Mörtvik inte kunde ge några klara svar för vad som kommer att stå i betänkandet så verkar det som att de komemr att föreslå¨förändringar där.

– Nuvarande urvalsregler är kontraproduktiva. De bidrar inte till att lösa den utmaning som komvux och yrksevux står inför. Så vi kommer att föreslå nya urvalsregler.

Andra frågor som han slängde ut till åhöranra var om det ska vara krav på betygsrätt vid entreprenad, om en utbildningsaktör ska kunna vara skolhuvidman om det sker en upphandling och hur man ska lösa vidareutbildning av personalen när det inte finns någon vetenskap eller dokumenterad beprövad erfarenhet inom komvux. Men hans egna svar får vänta till efter sommaren.

Diskuterade särvux vara eller inte vara

Särvux fick förhållandevuis mycket tid under den dryga timme som Mörtvik stod på scen. Debatten kring särpedagogikens roll har svängt fram och tillbaka genom åren, från att den ska vara helt integrerad i skolan till att vara en egen skolform. Nu är trenden internationellt att gå mot mer inkludering, bland annat för att minska risken för stigmatisering.

Målgruppen för kurser på särvux är heterogen och många som tillhör den vill inte definiera sig som "sär". Samtidigt som många som läser på komvux skulle gynnas av mer särskilt stöd likt det som finns på särvux. Mörtvik lyfter bland annat fram att det förmodligen finns ett mörkertal med personer från andra länder som har olika typer av odiagnosticerade neuropsykiatriska funktionshinder som läser på komvux men som skulla kvalificera sig för särvux. Han menade därför att både särvux och komvux skulle kunna gynnas av en sammanslagning.

– Vår bedömning är att väldigt mycket talar för att särvux bör gå in i komvux.

Elever som går särvux måste också ha fler möjligheter att läsa vidare.

– Syftet måste vara att även de som läser i särvux ska kunna läsa sig till sin fulla potential. Men idag har särvuxsystemet blivit alldeles för inlåsande.

Dags för finrummet!

Mörtvik efterlyste som sagt mer forskning men också en förändrad attityd gentemot vuxenutbildningen från makthavare.

– De senaste åren har vuxenutbildningen fått en allt större betydelse för samhällets förmåga att möta utmaningar men vuxenutbildningen har i allt högre grad hanterats som en sidovagn i utbildningssystemet. Det går inte att fortsätta så.

En omvärldsanalys visar att flyktingströmmar kommer att fortsätta att vara en verklighet, inte minst på grund av klimatförändringarna. Främlingsfientlighet, brist på källkritik och en bristande tillit till demokrati och till det moderna samhället har alla visat sig vara starkt kopplat till utbildningsnivå.

– Ska vi lösa de här utmaningarna så är utbildning nyckeln, säger Roger Mörtvik.

 

 

Sara Bref

Mer information om komvuxutredningen samt direktiv och tillägsdirektiv för nedladdning finns här.

 

 

Läs också:

Ny avhandling om kompetensutveckling inom industrin.

Viktigt att få med det muntliga i distansundervisningen.

Sverige behöver en framtidsorienterad utredning om livslångt lärande!

"Skolans ansvar för det ölivslånga lärande kan itne överskattas!"

Ny bok utmanar det fria skolvalet.

2018-04-10
2018-04-10