Konferens 16-17 maj Nya vägar till livslångt lärande

En av de största utmaningarna för mindre kommuner på landsbygden är kompetensförsörjningen. Hur kan högre utbildning göras tillgänglig i hela landet? Sista anmälningsdag till konferensen i Västervik är 24 april.

Under konferensen "Nya vägar för linslångt lärande i hela landet" 16-17 maj kommer man att diskutera frågeställningar kring livslångt lärande, kompetensförsörjning, kompetensutveckling, högre utbildning och arbetsmarknad, högre utbildning och god samhällsutveckling i hela landet, tillgång till högre utbildning och FoU i landsbygdskommuner. 

Bland andra Helene Hellmark Knutsson, Pär Lager, Pam Fredman och många representanter för landets mindre lärosäten är på plats. Encells centrumchef Cecilia Bjursell sitter med i en panel som kommer att diskutera hur lärosätenas ambitioner ser ut.

Sista anmälningsdag är 24 april.

 

Läs mer här.

2018-04-17
2018-04-17