Mer pengar till sfi i vårbudgeten

Med ytterligare 60 miljoner kronor hoppas regeringen att fler nyanlända, särskilt kvinnor, ska lära sig svenska snabbare och därmed öka sina chanser att få jobb. – I dag är sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor hög ur ett europeiskt perspektiv men alltför låg enligt våra svenska mått. Här är kunskaper i svenska språket en nyckel in på arbetsmarknaden och i det svenska samhället, säger finansminister Magdalena Andersson.

– Att kunna förstå och uttrycka sig på svenska är en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet fullt ut. Sfi-undervisningen ska hålla hög kvalitet för att underlätta språkinlärningen. Därför satsar regeringen på kvalitetshöjande insatser. Det här är pengar som kommer spela roll för lärare och elever och som kommer att göra skillnad i arbetet med integrationen, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Regeringen vill tillföra medel för kvalitetshöjande insatser inom sfi, för Svenska från dag ett samt för att öka möjligheterna för den som är föräldraledig att läsa svenska.

– Vi ser att nyanlända kommer snabbare i arbete och det är positivt, men mer behöver göras. De nya regler för etableringen som regeringen infört sedan årsskiftet innebär att vi nu ställer tydligare krav på individen att rusta sig för jobb. Den förra regeringen införde en rättighet för nyanlända att få del av insatser, vi har tillfört en skyldighet att delta, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

 

Läs mer hos regeringen.

2018-04-18
2018-04-18