Här är grupperna med högst utbildningsnivå

Vi blir allt mer högutbildade i Sverige visar färsk statistik från SCB. Men skillnaderna i landet är stora. Nyanlända och kvinnor har generellt högre utbildningsnivå än befolkningen i stort. Storstadskommuner sticker ut i statistiken.

Mer än en fjärdedel av befolkningen i arbetsför ålder har en eftergymnasial utbildning på tre år eller mer. De bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län.

SCB:s statistik visar också att de som kommit till Sverige de senaste åren har högre utbildningsnivå jämfört med utrikesfödda som kommit hit tidigare och även marginellt högre än befolkningen som helhet. Personer från Iran och Irak är generellt bland de mest välutbildade som flyttat till Sverige.

 

Läs hela statistiken hos SCB.

2018-04-20
2018-04-20